ביטוח חיים למקרה מוות - תוכניות פסגות שעברו לאיילון: מידע כללי

תוכניות ביטוח למקרה מוות

 

  • מגן לחיים

במעבר לאיילון לא חל שינוי בשם התכנית
תכנית ביטוח החיים למקרה פטירה של המבוטח מכל סיבה שהיא (למעט התאבדות ב-12 החודשים הראשונים לביטוח), מעניקה סכום הביטוח חד פעמי למוטבים/יורשים בהתאם לבחירת המבוטח.
 
לתנאי התכנית המלאים, נספח 1102 - לחץ כאן >>    

    
                                                                                   
  • פוליסה לביטוח חיים מגן מיוחד

במעבר לאיילון לא חל שינוי בשם התכנית
תכנית ביטוח חיים למקרה פטירה של המבוטח, הכוללת תקופת אכשרה של 24 חודשים.
מקרה ביטוח שארע במהלך תקופת האכשרה יחולו לגביו הכללים שלהלן:

1. במקרה מות המבוטח ב-12 החודשים הראשונים מיום תחילת הביטוח החברה תשלם 25% מסכום הביטוח שנקבע בפוליסה.
2. במקרה מות המבוטח בשנה השנייה, החל בחודש ה-13 וכלה בחודש ה-24 מיום תחילת  הביטוח, החברה תשלם 50% מסכום הביטוח שנקבע בפוליסה.
3. במקרה מות המבוטח עקב תאונה במהלך תקופת האכשרה, ישולם מלוא סכום הביטוח שנקבע בפוליסה, ולא יחול האמור בסעיפים 1+2.

פטירת המבוטח לאחר תקופת האכשרה, יזכה את המוטבים במלא סכום הביטוח שנקבע בפוליסה.

 
 
  • הכנסה למשפחה (פ)

במעבר לאיילון שם התכנית השתנה מ: פסגות למשפחה
תכנית ביטוח חיים, אשר במקרה פטירה של המבוטח, מבטיחה תשלום חודשי למוטבים/יורשים, בסכום הרצוי ולמשך התקופה שתוגדר, בהתאם לבחירת המבוטח וצרכיו. התכנית מאפשרת מגוון רחב של אפשרויות בתכנון התשלומים שישולמו למוטבים במקרה פטירה, בהתחשב בהכנסה ובצרכי המשפחה בתקופות שונות.
 

 
  • איזי לייף

במעבר לאיילון לא חל שינוי בשם התכנית
תכנית ביטוח חיים ייחודית למקרה פטירה בלבד, ללא חיתום רפואי, המכסה את המבוטח בתקופת ביטוח ראשונה של 24  חודשים או 36 חודשים (לפי בחירתו) מפני מוות מתאונה בלבד, ולאחר תקופת ביטוח ראשונה זו הכיסוי יורחב למקרה פטירה מכל סיבה.
 
 
  • ביטוח נוסף לביטוח חיים למקרה מוות עקב תאונה (פ)

במעבר לאיילון שם התכנית השתנה מ: ביטוח נוסף למקרה מוות מתאונה
ביטוח נוסף הניתן לרכישה ככיסוי נוסף בפוליסת ביטוח חיים, על פיו ישולם סכום הביטוח במקרה פטירת המבוטח כתוצאה מתאונה בלבד.
 
 
 
  • רשימת פעילויות ספורט אתגרי (פסגות)

רשימת פעילויות ספורט אתגרי אשר מוחרגות מתוכניות הביטוח מוות מתאונה ונכות מתאונה.
 

לקבלת הצעה לביטוח חיים

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח חיים
Full name
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד

לשירותך

החל מה - 1 ביולי 2018 לקבלת שירות יש לפנות לאיילון ביטוח, בדרכי ההתקשרות הבאים:
 
מוקד שירות לקוחות
פעיל בימים א'-ה' בין השעות: 08:00-16:00 
בטלפון: 1-700-72-72-77
 
שירות קבלת קהל
בכתובת: בית איילון, רחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות: 08:00-15:00
 
בדואר אלקטרוני
 
באמצעות הפקס
03-7569566
 
באתר איילון, באזור האישי
בכתובת: www.ayalon-ins.co.il