ביטוח נכויות: מידע כללי

ביטוח בהתאמה אישית

משפחה מאושרת יושבת בסלון הבית שלהם


ביטוח חיים - למען עתידם הבטוח של היקרים שלך

תוכניות הביטוח של ביטוח חיים נועדו לתת לך ולמשפחתך פתרונות כלכליים במקרים של מוות, חלילה, אובדן כושר עבודה או נכויות. ביטוח זה מאפשר לך לשמור על רמת החיים הרגילה שלך ושל הסביבה שלך שעלולה להיפגע קשה מכל צרה שלא תבוא. כדאי לוודא שסכום הביטוח שלך יהיה נכון ומתאים לך, שכן הוא תלוי בגורמים שונים ומשתנים כמו המצב המשפחתי שלך, גודל המשפחה, גיל הילדים והצרכים השוטפים שלכם כמשפחה. כמו כן כדאי לבחון בכל תקופה את סכומי הביטוח בהתאם למצב המשפחתי שיכול להשתנות כמו: נישואין, התרחבות המשפחה וכדומה ולהתאים את סכומי הביטוח לצרכים החדשים.

מהו ביטוח חיים במקרה נכות?

נכות פיזית היא אירוע משמעותי המחייב שיקום והסתגלות לשינויים באורח החיים לאדם ומשפחתו.
בתקופה זו קיימות הוצאות כספיות משמעותיות לטיפולים הרפואיים ולביצוע ההתאמות הנדרשות לשינויים באורח החיים, ומאידך ההכנסה קטנה לאור אי היכולת לעבוד. ביטוח נכות מעניק לך פיצוי חד פעמי במקרה של אירוע כמוגדר בתוכניות, ומאפשר לך להתמקד בתהליך הרפואי ללא דאגות כלכליות.למי מיועדת תוכנית ביטוח חיים במקרה של נכות?

התוכנית מיועדת למעוניינים בפיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות.איך להתאים את סכום הביטוח הנכון לי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את סכום הביטוח הנכון לך ולמשפחתך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס צור קשר.

ביטוח למקרה נכות מוחלטת ותמידית


פיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות הגורמת לאבדן תמידי ומוחלט של כושר העבודה

נכות פיזית לצמיתות היא אירוע משמעותי המחייב שיקום והסתגלות לשינויים באורח החיים לאדם ומשפחתו. ביטוח נכות מוחלטת ותמידית מעניק פיצוי חד פעמי שיאפשר תמיכה כלכלית ומימון עלויות רפואיות והתאמות הנדרשות לשינויים באורח החיים.

ביטוח זה הינו הרחבה לביטוח חיים ומקדים את תשלום סכום ביטוח החיים למקרה מוות באופן מלא או חלקי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית, בגובה סכום הביטוח שנרכש לתוכנית זו. עם תשלום סכום הביטוח בנכות מוחלטת ותמידית, יוקטן או יבוטל סכום הביטוח למקרה מוות בסכום השווה לסכום ששולם והפרמיה תעודכן בהתאם.


תוכנית נכות מוחלטת ותמידית

המבוטח יחשב כבעל נכות מוחלטת ותמידית אם עקב מחלה או תאונה, נשללה ממנו לחלוטין ולצמיתות הכושר לעסוק בכל עיסוק או לעשות איזו עבודה תמורת תגמול או רווח, לתקופה של 6 חודשים לפחות.
אובדן מוחלט ותמידי של כושר הראיה בשתי העיניים או אבדן מוחלט ותמידי של יכולת השימוש בשתי הידיים או בשתי הרגליים או ברגל אחת וביד אחת ייחשבו לנכות מוחלטת ותמידית.


למי מיועדת התוכנית?

התוכנית מיועדת למעוניינים בפיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות צמיתה, כהקדמה של חלק או מלא ביטוח החיים למקרה מוות.


יתרונות התוכנית

 • תשלום פיצוי חד פעמי פטור ממס
 • הפרמיה צמודה למדד ומשתנה
 • סכום הביטוח צמוד למדד
 • התוכנית ניתנת לרכישה כהרחבה לביטוח חיים יסודי למקרה מוות
 • תקופת המתנה של 6 חודשים
 • גיל הצטרפות 18 עד 60.
 • תום תקופת הביטוח בגיל 65 או בתום תקופה/ סילוק/ ביטול/ פדיון הביטוח היסודי למקרה מוות אליו צורפה תוכנית זו
 • תנאי הביטוח המלאים הם המחייבים


איך להתאים את סכום הביטוח הנכון לי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את סכום הביטוח הנכון לך ולמשפחתך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס.

 

נספחים להורדה
טפסי הצעה
ביטוח למקרה נכות מקצועית מוחלטת ותמידית

פיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות הגורמת לאבדן תמידי ומוחלט של כושר העבודה

נכות פיזית לצמיתות היא אירוע משמעותי המחייב שיקום והסתגלות לשינויים באורח החיים לאדם ומשפחתו. ביטוח נכות מוחלטת ותמידית מעניק פיצוי חד פעמי שיאפשר תמיכה כלכלית ומימון עלויות רפואיות והתאמות הנדרשות לשינויים באורח החיים.

ביטוח זה הינו הרחבה לביטוח חיים ומקדים את תשלום סכום ביטוח החיים למקרה מוות באופן מלא או חלקי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית, בגובה סכום הביטוח שנרכש לתוכנית זו. עם תשלום סכום הביטוח בנכות מוחלטת ותמידית, יוקטן או יבוטל סכום הביטוח למקרה מוות בסכום השווה לסכום ששולם והפרמיה תעודכן בהתאם.


תוכנית נכות מקצועית מוחלטת ותמידית

המבוטח יחשב בעל נכות מקצועית מוחלטת ותמידית אם עקב מחלה או תאונה, נשללה ממנו לחלוטין ולצמיתות הכושר לעסוק בעיסוק שבו עסק עד האירוע וכן נשלל ממנו לחלוטין ולצמיתות הכושר לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, ניסיונו והכשרתו, לתקופה של 6 חודשים לפחות.
אובדן מוחלט ותמידי של כושר הראיה בשתי העיניים או אבדן מוחלט ותמידי של יכולת השימוש בשתי הידיים או בשתי הרגליים או ברגל אחת וביד אחת ייחשבו לנכות מוחלטת ותמידית.


למי מיועדת התוכנית ?

התוכנית מיועדת למעוניינים בפיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות צמיתה, כהקדמה של חלק או מלא ביטוח החיים למקרה מוות.יתרונות התוכנית

 • תשלום פיצוי חד פעמי פטור ממס
 • הפרמיה צמודה למדד ומשתנה
 • סכום הביטוח צמוד למדד
 • התוכנית ניתנת לרכישה כהרחבה לביטוח חיים יסודי למקרה מוות
 • תקופת המתנה של 6 חודשים
 • גיל הצטרפות 18 עד 60.
 • תום תקופת הביטוח בגיל 65 או בתום תקופה/ סילוק/ ביטול/ פדיון הביטוח היסודי למקרה מוות אליו צורפה תוכנית זו
 • תנאי הביטוח המלאים הם המחייבים


איך להתאים את סכום הביטוח הנכון לי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את סכום הביטוח הנכון לך ולמשפחתך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס.

 

טפסי הצעה
ביטוח למקרה נכות מלאה או חלקית מתאונה

פיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות מוחלטת או שאינה מוחלטת – עקב תאונה


תאונה היא אירוע פתאומי, שלא תוכנן על ידי המבוטח וגרם לו לנכות מוחלטת או לנכות שאינה מוחלטת, למעט נכות מוחלטת או נכות שאינה מוחלטת שנגרמו כתוצאה ישירה ממחלה.

אירוע נכות עלול לגרום לפגיעה פיזית לטווח ארוך ולהשפעה על מהלך חייו ויכולתו התפקודית  והכלכלית של אדם ומשפחתו.


התכנית מעניקה פיצוי כספי חד פעמי:

 • במקרה של נכות מוחלטת - אבדן מוחלט של איבר מאיברי הגוף בשל קטיעתו מן הגוף או אבדן מוחלט של כושר פעולתו של איבר מאיברי הגוף.
 • במקרה של נכות שאינה מוחלטת - פגיעה באיבר מאיברי הגוף ללא קטיעתו או ללא אבדן מוחלט של כושר פעולתו של איבר מאיברי הגוף.
 • סכום הפיצוי יחושב - כמכפלת סכום הביטוח שנרכש בפוליסה בשיעור הנכות שנקבעה על ידי רופא מומחה בהתאם להוראות תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי, עד לסך השווה לסכום הביטוח המלא שנרכש בפוליסה.


למי מיועדת התוכנית?

התוכנית מיועדת למעוניינים בפיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות הנגרמת מתאונה וללא תלות בסכומי פיצוי נוספים המגיעים מפוליסות ביטוח נוספות למקרה נכות ואובדן כושר עבודה.


עקרי תנאי התוכנית

 • התוכנית ניתנת לרכישה ככיסוי נוסף בלבד, בפוליסת פרט באיילון
 • סכום הביטוח המינימאלי לרכישה הינו בסך 50,000 ₪
 • סכום הביטוח המכסימלי 100% מסכום ביטוח ריסק מוות בתוכנית
 • תשלום פיצוי חד פעמי פטור ממס
 • דמי הביטוח (הפרמיה) צמודה למדד ומשתנה כל שנה בהתאם לגיל ומגדר
 • סכום הביטוח צמוד למדד
 • ללא תקופת המתנה
 • גיל הצטרפות 20 עד 60
 • תום תקופת הביטוח בגיל 65, או כאשר הביטוח היסודי אליו צורפה התכנית יבוטל או ישולם במקרה מוות, או יהפוך לפוליסה מסולקת, או כאשר ישולם ערך פדיון הפוליסה - המוקדם מביניהם.
 • קיימים חריגים לכיסוי הביטוח, כאמור בתנאי התכנית
 • תנאי הביטוח המלאים הם המחייבים

 

איך להתאים את סכום הביטוח הנכון לי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את סכום הביטוח הנכון לך ולמשפחתך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס.


לקבלת הצעה לביטוח חיים

שדות חובה מסומנים ב -
לידיעתך, לצורך טיפול מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים שלנו
 
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString