אובדן כושר עבודה: מידע כללי

ביטוח אובדן כושר עבודה בהתאמה אישית "בשביל הכושר"


 

תוכנית שאושרה לשיווק עד 31.7.17


מהו ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה?

רמת החיים והביטחון הכלכלי שלך ושל משפחתך, תלויים ביכולת העבודה שלך ובהכנסה שלך. היכולת שלך להמשיך לעבוד עלולה להיפגע חלילה, לפרקי זמן קצרים או באופן תמידי, עקב מחלה או תאונה. איילון מציעה לך מגוון תכניות ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה ביטוח מנהלים, המעניקות לך תשלום חודשי כתחליף להכנסה, המאפשר לך לשמור על יציבות הכלכלית ואורח החיים אליו אתה ומשפחתך רגילים, גם בתקופות בהן, חלילה, לא תהיה כשיר לעבוד מסיבה רפואית.

למי מיועדת התכנית?

תוכנית ביטוח אובדן כושר עבודה, מיועדת לשכירים ולעצמאים וניתנת לרכישה באופן עצמאי או באמצעות מקום עבודה. התכנית מבטחת עד 75% מההכנסות שלך מעבודה.
תשלום הביטוח מתעדכן מדי שנה בהתאם לגיל המבוטח. עלות הביטוח מוכרת להטבות מס.

מה כוללת התכנית כיסויים:

 • פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט עקב תאונה או מחלה, שבעקבותיה נשלל כושר העבודה של המבוטח באופן זמני או קבוע בשיעור של 75% לפחות, היכולת לעסוק בעיסוק שבו עסק עד אותו אירוע או בעיסוק סביר אחר התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו
 • הפיצוי החודשי יינתן לאחר תקופת המתנה של 3 חודשים 
 • במקרה של אשפוז למשך 14 ימים רצופים או יותר, תקוצר תקופת ההמתנה לשבעה ימים
  הפיצוי החודשי יינתן כל עוד המבוטח אינו כשיר לעסוק בעיסוקו או בעיסוק אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו או ניסיונו, ולכל המאוחר עד לתום תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה.
 • שחרור - בתקופת הזכאות לפיצוי החודשי לא ייגבו תשלומים חודשיים. החברה תפקיד במקומך את מלא התשלום החודשי לכל הרכיבים הקיימים בפוליסה זו.
 • השתתפות בהוצאות שיקום רפואי ומקצועי
 • פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה עקב הריון ולידה – לאשה עד גיל 45.

מה כוללת התכנית - הרחבות בתוספת תשלום:

 • הרחבה לנכות חלקית בשיעור 25%-74%, תאפשר קבלת פיצוי חודשי חלקי לינארי לפיצוי המלא בפוליסה.
 • כיסוי מקצועי למקצועות "צווארון לבן" בהם העיסוק אינו כרוך בעבודה פיזית בתוכנית "בשביל הכושר זהב"
 • צמצום תקופת ההמתנה מ-3 חודשים ל-חודש אחד
 • פרנצי'זה – פיצוי נוסף למבוטח הזכאי לפיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה לאחר 3 חודשי המתנה.
  בתשלום החודש הרביעי – יקבל תשלום נוסף זהה עבור החודש השלישי
  בתשלום החודש החמישי - יקבל תשלום נוסף זהה עבור החודש השני


איך להתאים את ביטוח החיים למקרה של אובדן כושר עבודה הנכון לי ולמשפחתי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את ביטוח החיים למקרה של אובדן כושר עבודה הנכון לך ולמשפחתך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס.

לקבלת הצעה לביטוח חיים

לידיעתך, לצורך טיפול מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים שלנו
 
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString