ביטוח חיים למשכנתא: מידע כללי

 
 
 
דרור למשכנתא

על התוכנית

תכנית לביטוח חיים למקרה פטירה לכיסוי יתרת הלוואה. במקרה פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, תשלם החברה את תגמולי הביטוח למוטב הבלתי חוזר (המלווה) והסכום העודף, במידה וקיים, ישולם למוטב של המבוטח.

  • דרור למשכנתא - הפרמיה משתנה כל שנה, בהתאם לגיל המבוטח. 
  • משכנתא לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים - אדם אשר ידחה בחיתום לביטוח משכנתא (רגיל) תיבחן זכאותו לביטוח "משכנתא לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים" בהתאם לחוק "שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח - 1998"


יתרונות התכנית

  • סכום הביטוח  – יקבע על ידי הלקוח בהתאם לסכומי ההלוואה שלווה מהמלווה.
  • התכנית מבוססת על תשלום נמוך למבוטחים לא מעשנים, ובהתאם לגברים ונשים.
  • התכנית ניתנת לרכישה כתכנית עצמאית בלבד, למבוטח אחד או שניים - בזיקה להלוואה המבוטחת. 

איך להתאים את סכום הביטוח הנכון לי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את סכום הביטוח הנכון לך ולמשפחתך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס.
נספחים להורדה
טפסי הצעה

לקבלת הצעה לביטוח משכנתא

לקבלת הצעה לביטוח משכנתא
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString