הכל בה לחבר מושב: מידע כללי

תכנית ביטוח משק לחברי מושב ולחקלאים


מהו ביטוח הכל בה למושב?

ביטוח הכל בה לחבר המושב נותן מענה ביטוחי נרחב לצרכים העסקיים שלך כחקלאי. בנוסף, ניתן לבחור בכיסויים ביטוחיים משלימים ליחידת הדיור למגורים שברשותך וליחידת אירוח כפרי במשק, ולתכולתם של יחידת הדיור ויחידת האירוח.


למי מיועדת התכנית?

תכנית ביטוח משק לחקלאי מיועדת לחברי מושב, חקלאים ובעלי משק חי, מושבים שיתופיים, קיבוצים  וחברות חקלאיות העוסקות במתן שירותים חקלאיים (למעט קבלני גיזום או עבודות גננות)  או בעיבוד שטחים חקלאיים.


מה כוללת התכנית – כיסויים

ניתן לבחור את הכיסויים המתאימים כך שהביטוח יתאים לך ולמשק שלך בדיוק:

  • רכוש המשק כולל רכוש קבוע, מבני משק ותכולתם ומטעים
  • חבויות צד שלישי  – בהתאמה למהות עיסוקך כחקלאי.
  • נזקי שבר מכני – נזק פתאומי ובלתי צפוי המצריך תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח.
  • קלקול סחורה כתוצאה מנזק שבר מכני למערכות הקירור .
  • חבות מעבידים (אחריות מעסיקים) - למקרים של תביעות פיצויים המוגשות על ידי עובדים בגין פגיעה גופנית או מחלה שנגרמו להם תוך כדי ובשל עבודתם במשק
  • הרחבת כיסוי לנזקי טבע ו/או רעידת אדמה - למעט לרכוש ו/או למבנה שאינם בנויים מחומרים קשיחים (הנמצאים תחת קורת גג קשיח) ולמעט גידולי שדה, מטעים ופרדסים
  • בעלי חיים למטרות חקלאיות במשק - מגוון ביטוחים המכסים אירועים תאונתיים לבעלי החיים (בקר ברפתות, צאן, עופות וכדומה) בעת היותם במשק החי החקלאי ולאירועי גניבה.

 

איך להתאים לי את ביטוח המשק לחקלאי הנכון לי?

לכל חקלאי יש את המשק הייחודי שלו והצרכים הייחודיים שלו. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את ביטוח המשק החקלאי שהכי נכון למשק שלך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון

לקבלת הצעה לביטוח חקלאי

לקבלת הצעה לביטוח חקלאי
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString