ביטוח תאונות אישיות לעסקים וארגונים: מידע כללי

רגל עם גבס וזוג קביים ליד

פיצוי כספי במקרה של תאונות אישיות


 

מהו ביטוח תאונות אישיות?

במהלך חיינו אנו חשופים לאירועי פגיעה כתוצאה מתאונות. פגיעה מתאונה עלולה לגרום למוות, נכות ולהוצאות רפואיות משמעותיות והפסד הכנסה בתקופת ההחלמה. באיילון מציעים לך ביטוח תאונות אישיות. ביטוח זה יספק לך הגנה וגיבוי כספי כתוצאה מתאונה, בהתאם לסכומי הביטוח במקרה של פגיעה גופנית כמוגדר בפוליסה. 


למי מיועדת התכנית?

תאונות אישיות עלולות לקרות לכל אחד בכל מקום, לכן תכנית ביטוח תאונות אישיות מתאימה לכל אחד בכל גיל, ומאפשרת פיצוי כספי במקרה תאונה שגרמה לנכות, אובדן כושר עבודה, או חלילה מוות. הפיצוי הכספי הוא בנוסף לכל ביטוח אחר שעומד לרשותך.

מה כוללת התכנית – כיסויים 

 •  פיצוי כספי במקרה של מוות, נכות או אובדן כושר עבודה, כתוצאה מתאונה
  • אובדן כושר עבודה זמני - מי שנפגע בתאונה ויימצא בבדיקה רפואית כבלתי כשיר לעבודה,  לתקופה של עד 104 שבועות
  •  נכות - פיצוי בגין נכות מלאה או חלקית, זמנית או לצמיתות
  • מוות בתאונה - תשלום סכום הביטוח כפי שנקבע על ידי המבוטח ליורשיו ובהעדר הוראה כזו ליורשיו החוקיים. 
 • הפיצוי ישולם בנוסף לכל ביטוח אחר שעומד לרשותך
 •  תקופת הביטוח הינה לשנה
 • הכיסוי בגין תאונות תקף בכל העולם ובכל יום מימות השנה. כולל בזמן טיול או ביקור בחו"ל
 • הכיסוי כולל נזק גופני כתוצאה מתאונות דרכים ואירועי טרור
 • אתה קובע את גובה הכיסוי וסכומי הביטוח שתשלם
 • ההצטרפות לביטוח אינה מותנית בבדיקה רפואית או מילוי שאלון רפואי, רק במילוי טופס הצעה
 • הפיצוי קבוע וידוע מראש
 • תשלום תגמולי הביטוח בתוך 30 יום מקבלת המסמכים הדרושים
 • ניתן להרחיב את הכיסוי גם למקרה מחלה של המבוטח בגינו ישולם פיצוי שבועי כמוגדר בתכנית (עד גיל 65 שנים).


איך להתאים את ביטוח תאונות אישיות הנכון לי?

לכל בעל עסק יש את הצרכים המיוחדים לביטוח העסק שלו. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את ביטוח העסק הנכון לך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס צור קשר

לקבלת הצעה לביטוח עסקים

לקבלת הצעה לביטוח עסקים
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString