הגשת תביעה בביטוח לעסק

רוצה להגיש תביעה? לנוחיותך הנחיות מפורטות לצורך הגשת תביעה

איך מגישים תביעה במקרה של נזק בבית העסק ?


לקוח איילון בביטוח עסק?

אם העסק שלך נפגע, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך. לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נזק לעסק. יש להודיע מיידית על האירוע לסוכן הביטוח שלך או בטלפון למוקד איילון.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס הגשת תביעה חתום (יש לציין מספר פוליסה)
 • רשימת פריטים וחשבוניות רכישה (אם קיימות) של הפריטים שנגנבו או נהרסו
 • תמונות של הנזקים
 • צילום המחאה או אישור מהבנק על ניהול חשבון וטופס תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית (לשימוש איילון במידה ויאושר תשלום)


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך, פקס, דואר, דוא"ל , ובאתר:

 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • מספר הפקס שלנו 03-7569578
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח מחלקת תשלומי ביטוח-עסקי רחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן מיקוד 5250606
 • הדוא"ל שלנו: Mail-rechushiski@ayalon-ins.co.il 

מובהר כי אין בהנחיות המפורטות מעלה משום הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.

 • אם יהיה צורך ישלח שמאי לבדיקת האירוע והיקפו
 • אנו ו/או השמאי נבקש ממך מסמכים נחוצים לצורך השלמת הבדיקה
 • לאחר שנקבל את דוח השמאי והמסמכים הנחוצים תיבדק זכאותך לקבלת תגמולי ביטוח והיקפם בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח ולדין.
 • במידה ותוכר זכאותך לתשלום תגמולי ביטוח , אנו נעביר התשלום בהעברה בנקאית בהתאם לפרטי חשבון הבנק שנמסרו על ידך.


אנחנו כאן בשבילך


למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:


איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?