שירותים ופעולות שניתן לבצע אונליין בביטוח לעסק
שירות לקוחות ביטוח לעסק

שאלות ותשובות בביטוח לעסק

כדאי שתרכוש ביטוח עסק שכולל כיסוי חבות מעבידים. כיסוי זה מגן עליך ועל החברה שלך מפני תביעות פיצויים של העובדים שלך בגין פגיעות גופניות כתוצאה מתאונה או מחלת מקצוע.

ביטוח עסק עם אחריות כלפי צד שלישי (צד ג'), יעניק לך כיסוי מפני נזקים לגוף או לרכוש של צד שלישי בבית העסק שלך.

אם אתה מעוניין בהסרת כיסוי ביטוחי בביטוח העסק, עליך להעביר בקשה בכתב לסוכן הביטוח שלך. פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי .

שאלות ותשובות בביטוח לעסקלכל השאלות והתשובות