ביטוח המגן עליך מפני תביעות אישיות
  1. מגוון כיסויים כמו לקבלת חוות דעת משפטית לצורך הקטנת נזק צפוי
  2. כיסוי לבני זוג ויורשים בגין האחריות הכספית של נושאי המשרה
  3. תעריפים אטרקטיביים

לקבלת הצעה משתלמת בביטוח דירקטורים ונושאי משרה

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה משתלמת בביטוח דירקטורים ונושאי משרה
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות פניה


תפקיד בכיר נושא עמו אחריות רבה, יחד עם חשיפה לתביעות, בשל האחריות האישית המוטלת עליך במסגרת תפקידך.
בתי המשפט מרחיבים את האחריות האישית המוטלת על נושאי המשרה בתאגיד, ולכן יותר ויותר תביעות מוגשות לא רק כנגד התאגיד עצמו, אלא גם כנגד נושאי המשרה באופן אישי, גם אם פעלו בתום לב. תכנית ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של איילון נועדה להגן עליך מפני תביעה כזו.

איך רוכשים ביטוח דירקטורים?

פשוט מאוד. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את הביטוח שמתאים לך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון  או למלא את פרטיך בטופס צור קשר.