למה כדאי לעשות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה באיילון?אייקון מגן

אייקון מטבעות

ביטוח המגן עליך מפני תביעות אישיות

מגוון כיסויים רחב, 
כגון: קבלת חוות דעת משפטית לצורך הקטנת נזק צפוי


 

   

אייקון מטבעות

אייקון 3 אנשים

תעריפים אטרקטיביים

כיסוי לבני זוג ויורשים בגין האחריות הכספית
של נושאי המשרה

לקבלת הצעה משתלמת בביטוח דירקטורים ונושאי משרה

לקבלת הצעה משתלמת בביטוח דירקטורים ונושאי משרה
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה


תפקיד בכיר נושא עמו אחריות רבה, יחד עם חשיפה לתביעות, בשל האחריות האישית המוטלת עליך במסגרת תפקידך.
בתי המשפט מרחיבים את האחריות האישית המוטלת על נושאי המשרה בתאגיד, ולכן יותר ויותר תביעות מוגשות לא רק כנגד התאגיד עצמו, אלא גם כנגד נושאי המשרה באופן אישי, גם אם פעלו בתום לב. תכנית ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של איילון נועדה להגן עליך מפני תביעה כזו.

איך רוכשים ביטוח דירקטורים?

פשוט מאוד. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את הביטוח שמתאים לך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון  או למלא את פרטיך בטופס צור קשר.

שאלות ותשובות בביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח אחריות מקצועית מתייחס להחלטות סבירות אותן מקבל המבוטח, כשההחלטות נבחנות בהתאם להכשרתו המקצועית.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מתייחס לאחריות ניהולית ואינו מתייחסת למקצוע או הכשרה מקצועית ספציפית.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מיועד לחברות פרטיות, ציבוריות, חברות לתועלת הציבור, עמותות, מושבים, ורשויות מקומיות ונותן כיסוי לאחריותם הניהולית והפיקוחית של הדירקטורים ונושאי המשרה.

רצוי להקדים ולרכוש את הביטוח מיום הקמת החברה לשם קבלת כיסוי ביטוחי מקיף ורצף ביטוחי.

שאלות ותשובות בביטוח דירקטורים ונושאי משרהלכל השאלות והתשובות