בראש שקט: מידע כללי

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה להגנה מפני תביעות אישיות

גבר עם חליפה ומעונב מחייך
מהי תכנית "בראש שקט" בביטוח דירקטורים?

דירקטורים ונושאי משרה חשופים לתביעות אישיות מטעמם של בעלי מניות, נושים, לקוחות, עובדים, ספקים וכל גורם אחר איתו התאגיד בא במגע. ביטוח דירקטורים נועד להגן עליך מפני תביעות אישיות.

ביטוח דירקטורים באיילון הינו ביטוח רחב ומקיף, אשר אינו מכיל את החריגים הבאים: חריג בעלי מניות עיקרי, חריג אחריות מקצועית, חריג הפרת קניין רוחני וחריג להנפקות פרטיות.


למי מיועדת התכנית?

תכנית הביטוח לדירקטורים בראש שקט של איילון מיועדת לדירקטורים ולנושאי משרה, החשופים לתביעות בשל האחריות האישית המוטלת עליהם במסגרת תפקידם הניהולי בתאגיד.


מה כוללת התכנית – כיסויים

  • ביטוח לאחריות נושא משרה בחברה
  • כיסוי אוטומטי לחברות בנות חדשות
  • כיסוי לדירקטורים גם בתוקף תפקידם כדירקטורים מטעם התאגיד בחברות חיצוניות
  • כיסוי לבני זוג ויורשים בגין האחריות הכספית של נושאי המשרה
  • כיסוי להעסקת יועץ יחסי ציבור בעת משבר
  • כיסוי לקבלת חוות דעת משפטית לצורך הקטנת נזק צפוי
  • כיסוי למבוטחים שפרשו לגמלאות


איך להתאים את ביטוח הדירקטורים הנכון לי?

לכל דירקטור ונושא משרה בכירה יש את הדרישות המיוחדות שלו. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את ביטוח הדירקטורים הנכון לך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס צור קשר

לקבלת הצעה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

לקבלת הצעה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString