פעולות

לאיילון מחלקת תביעות מנוסה אליה ניתן להעביר הודעות על תביעות או חשש לתביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה באמצעות סוכן הביטוח. כדאי לדווח לנו מיד כשעולה החשש לתביעה ולא להמתין.

הכיסוי הביטוחי כולל באופן אוטומטי חברות בנות קיימות של החברה. לגבי חברת בת חדשה, על פי תנאי הביטוח, ישנן חברות בנות אשר נכללות באופן אוטומטי ואחרות אשר נדרש בגינן דיווח. כדאי לבדוק מול סוכן הביטוח שלכם האם חברת הבת החדשה עומדת בתנאי ההכללה האוטומטית או שנדרש דיווח בגינה

כאשר חברה חדלה מלהתקיים כישות משפטית, ביטוח הדירקטורים שלה משתנה באופן אוטומטי לכיסוי תביעות בגין מעשים שלא כדין שנעשו עד ליום הפירוק ואשר תוגשנה במהלך תקופת הביטוח (כיסוי RUN (OFF. באפשרות החברה לרכוש ביטוח RUN OFF נוסף, אשר ימשיך הכיסוי במתכונת זו לתקופה נוספת, עד 7 שנים.

כאשר יש שינוי בבעלות החברה, או בנושאים אחרים אשר עלולים להשפיע על הסיכון, יש להודיע על כך לסוכן הביטוח על מנת שיבדוק מול איילון האם יש צורך לעדכן את השינוי בביטוח והאם יש לשינוי השפעה על הכיסוי הקיים.

לקבלת הצעה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה
שם מלא
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
קידומת
מספר נייד
איך תרצה שנחזור אליך?
מהות פניה
לידיעתך, לטובת מענה מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים מטעמנו.
 

מוקד שירות הלקוחות

דואר אלקטרוניmail@ayalon-ins.co.il
טלפון: 1-700-72-72-27
פקס: 03-7569560
ימים ושעות פעילות: א'-ה' מ-8:00 עד- 16:00