עבודות הקמה: מידע כללי

 
 

קבלן על רקע אתר בנייה
ביטוח פרויקטים להקמה של מתקנים, מכונות, מערכי ייצור ומערכות אלקטרומכניות מפני אובדן או נזק שיגרם במהלך ביצוע הפרויקט

 

מהו ביטוח עבודות הקמה?

ביטוח עבודות הקמה נותן כיסוי לפרויקט להקמה של מתקנים, מכונות ומפעלים. ביטוח עבודות הקמה הוא ביטוח שנותן כיסוי רחב למקרים שהתרחשו בעת ביצוע הפרויקט, כולל מפני סיכוני חבויות: אחריות המבוטח כלפי צד ג' וכלפי עובדים.


 

למי מיועדת התכנית?

כקבלן, אתה חשוף לסיכונים רבים בעת הקמה או הרחבה של מפעל על מכלול מערכותיו ומתקניו. תכנית ביטוח עבודות הקמה מיועדת לקבלנים שמבצעים פרויקטים כאמור. הביטוח נמשך מתחילת העבודות עד לסיומן, בתקופת ההרצה ובנוסף בתקופת התחזוקה לאחר תום ההקמה, כפי שתוגדר מראש.


מה כוללת התכנית – כיסויים


כיסוי למקרים שהתרחשו בעת ביצוע הפרויקט:

  • אובדן או נזק לרכוש המהווה חלק מעבודות הפרויקט המבוטח
  • אחריות כלפי צד ג': נזקי גוף או נזקי רכוש שאירעו לצד שלישי
  • חבות מעבידים: נזקי גוף לעובדים המעורבים בביצוע העבודות
  • הרחבת כיסוי בתוספת תשלום: כיסוי לגניבה פריצה ושוד וכן לסיכוני טבע לרבות רעידת אדמה

הביטוח וההרחבות מותאמים לצרכי הקבלן ולמאפייני הפרויקט.


 

איך להתאים את הביטוח ההנדסי הנכון לחברה שלי ולעובדים שלי?

לכל חברה ובעל חברה יש את הצרכים המיוחדים בנוגע לביטוח הנדסי לפרויקטים של הקמה. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את הביטוח ההנדסי הנכון לך ולחברה שלך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס צור קשר

לקבלת הצעה לביטוח הנדסי

לקבלת הצעה לביטוח הנדסי
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString