ביטוח צ.מ.ה: מידע כללי

 
 


כיסוי לנזק או אובדן לציוד מכני הנדסי נייד ונייח


 

מהו ביטוח צ.מ.ה?

ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי) מספק פתרון ביטוחי מקיף לסיכוני רכוש לכלים מכניים מסוגים שונים: ניידים, נייחים, קבועים, ארעיים, ממונעים ושאינם ממונעים, שהייעוד שלהם הוא ביצוע עבודה ולא תחבורה.
במסגרת כלים אלו נכללים: עגורנים, מלגזות, מחפרים, מכבשים, מנופים, מקדחים, מכונות אספלט, ציוד הרמה והנפה, ציוד גריסה וניפוי, מובילי עפר, טרקטורים, ציוד לשימושים מוניציפאליים (מטאטאי כבישים, ציוד לגיזום עצים וכדומה) וכדומה. אפשר להרחיב את הביטוח לאחריות לנזקים לצד שלישי.


למי מיועדת התכנית?

תכנית ביטוח ציוד מכני הנדסי של איילון מיועדת לבעלים ולמחזיקים של ציוד מכני הנדסי; בעלי חברות בניה וחברות העוסקות בעבודות עפר, שברשותן ציוד המשמש לעבודות שונות כגון: עבודות עפר, עבודות חפירה, סלילת כבישים , הנפה והרמה ועוד.


מה כוללת התכנית – כיסויים

כיסוי מפני אבדן או נזק פיזי בלתי צפוי לציוד מכני הנדסי כתוצאה משריפה, רעידת אדמה, נזק טבע, התהפכות, התנגשות, נזק בזדון ועוד.


מה כוללת התכנית - הרחבות בתוספת תשלום

  • חילוץ וגרירה
  • שבר שמשות
  • ביטוח צד שלישי בגין אחריות המבוטח לנזקי רכוש שיגרמו לצד שלישי כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי
  • ביטוח צד שלישי בגין אחריות המבוטח לגין נזקי גוף שיגרמו לצד שלישי כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי


איך להתאים את הביטוח ההנדסי הנכון לחברה ולעובדים שלי?

לכל חברה ובעל חברה יש את הצרכים המיוחדים בנוגע לביטוח הנדסי. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את הביטוח ההנדסי הנכון לך ולחברה שלך. כמו כן באפשרותך לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס צור קשר

לקבלת הצעה לביטוח הנדסי

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח הנדסי
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString