אחריות מקצועית לקבלנים: מידע כללי

 
 

גבר מבצע מדידות לחיתוך קרמיקה
כיסוי לנזקים לגוף, לרכוש ונזק כספי שנגרמו לצד שלישי, בגין הפרת חובה מקצועית בתום לבמהו ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים?

ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים נותן לך כיסוי לנזקים לגוף, לרכוש ולנזק כספי לצד שלישי, כתוצאה מהפרת חובה מקצועית בתום לב, בגין מעשה או מחדל המהווים רשלנות, טעות או השמטה.למי מיועדת התכנית?

כקבלן ו/או כיזם, אתה חשוף לתביעות בגין נזקים שונים שנגרמו כתוצאה מרשלנות מקצועית. האחריות המקצועית שלך שונה מאחריות מקצועית של בעלי מקצוע אחרים, ולכן חשוב שתבחר ביטוח שמתאים בדיוק לצרכים שלך - ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים.מה כוללת התכנית – כיסויים

  • תביעות עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית
  • הוצאות משפטיות סבירות שעל המבוטח לשאת בשל אחריותו


מה כוללת התכנית - הרחבות בתוספת תשלום

  • כיסוי אחריות המבוטח הנובעת מאי יושר של עובדים, אובדן מסמכים, הוצאות דיבה והשמצה, פגיעה בפרטיות והפרת סודיות, חריגה בתום לב מסמכות וכדומה


איך להתאים לי ולעסק שלי את ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים הנכון לנו?

לכל קבלן יש את הדרישות המיוחדות שלו ושל העסק שלו. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים, בהתאם לרצונות ולדרישות שלך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס צור קשר.

לקבלת הצעה לביטוח הנדסי

לקבלת הצעה לביטוח הנדסי
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString