אחריות מקצועית לסוכני ביטוח: מידע כללי

מה עושים סוכני ביטוח כדי להגן על עצמם?

 

סוכני ביטוח בסביבה של סיכונים מקצועיים

אחריות מקצועית לסוכני ביטוח היא פוליסה המכסה את חבותו של הסוכן מפני הפרת חובה מקצועית שנעשה בתום לב, שמקורו במעשה רשלנות, בטעות, או בהשמטה.


למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לסוכני ביטוח או סוכנויות ביטוח המורשים לפעול כחוק, ישנה תכנית מיוחדת לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל ותכנית רגילה למי שאינם חברי הלשכה.
התכנית לחברי הלשכה כוללת נוסח פוליסה ייעודי ורחב ביותר.
 

לקבלת הצעה לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח
שם מלא
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד
איך תרצה שנחזור אליך?
מהות פניה