אחריות מקצועית לסוכני ביטוח: מידע כללי

מה עושים סוכני ביטוח כדי להגן על עצמם?

 

סוכני ביטוח בסביבה של סיכונים מקצועיים

אחריות מקצועית לסוכני ביטוח היא פוליסה המכסה את חבותו של הסוכן מפני הפרת חובה מקצועית שנעשה בתום לב, שמקורו במעשה רשלנות, בטעות, או בהשמטה.


למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לסוכני ביטוח או סוכנויות ביטוח המורשים לפעול כחוק, ישנה תכנית מיוחדת לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל ותכנית רגילה למי שאינם חברי הלשכה.
התכנית לחברי הלשכה כוללת נוסח פוליסה ייעודי ורחב ביותר.
 

מה כוללת תכנית ביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח - יתרונות מובילים

  • פרמיה אטרקטיבית לסוכני ביטוח חדשים
  • הכפלת גבול האחריות לתקופה – הטבה חדשה!
  • חבות כלפי צד שלישי, לרבות חבות בגין סיכוני סייבר תחת גבול אחריות של 500,000 ₪*-הטבה חדשה!
  • פטור מלא מהשתתפות עצמית במקרה של דחיית תביעה
  • פוליסת Run Off לתקופה של 7 שנים למבוטחים מתמידים ללא פרמיה
  • כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של 10 מיליון שקלים!
 

לקבלת הצעה לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח

לקבלת הצעה לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח
Full name
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד