ביטוח אופניים חשמליים - בשביל האופניים: תכניות ביטוח ומסמכים