ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים, הנדסאים ואדריכלים: מידע כללי

ביטוח המגן עליך מפני תביעות רשלנות מקצועית

גבר באתר בניה עם קסדה ואוזניות

מהו ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים, הנדסאים ואדריכלים
?

כמהנדס, הנדסאי או אדריכל אתה חשוף לתביעות רבות בשל ליקויים שונים בעבודת התכנון, הפיקוח והביצוע. ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ואדריכלים מגן עליך במקרים של תביעות נגדך על רשלנות מקצועית.
הביטוח מעניק כיסוי במקרים של ליקויי בנייה במבנה, התרשלות בתכנון הנדסי של המבנה, התרשלות בפיקוח על ביצוע עבודות הבניה ועוד. בנוסף, הביטוח יעניק כיסוי כספי בגין נזק פיננסי שנגרם כתוצאה מאלו לצד שלישי.


למי מיועדת התכנית?

יש הבדל בין סיכוני אחריות מקצועית של עורכי דין, לדוגמה, למול מהנדסים, הנדסאים ואדריכלים וחשוב להתאים את ביטוח האחריות המקצועית לסיכוני המקצוע. תכנית ביטוח זו מיועדת למהנדסים, הנדסאים ואדריכלים שמעוניינים לבטח את עצמם בביטוח אחריות מקצועית ייעודי שמתייחס באופן ישיר וממוקד לסיכונים הנוגעים לעבודתם.  

מה כוללת התכנית – כיסויים

 • הסדר ניהול תביעות לתביעות מתחת להשתתפות העצמית עם משרד עורכי דין המתמחה בתחום
 • צד ג' (למהנדסים/אדריכלים)  גבול אחריות צד ג מהווה כיסוי נוסף לגבול האחריות של אחריות מקצועית (ברוב ביטוחי האחריות המקצועית כיסוי צד ג׳ הינו בגבול האחריות ולא ככיסוי נוסף)
 • כיסוי RUN-OFF של עד 7 שנים שלאחר הפסקת הפעילות בעלות מופחתת: במקרים בהם המשרד נסגר ומפסיק לפעול, הינך חשוף לתביעות עתידיות בגין פעילות העבר. לכן, במקרה של סגירת פעילות משרד, הופכים את  הביטוח לביטוח RUN-OFF  שמכסה בפני תביעות על פעילותו לפני סגירת המשרד.
  רק באיילון: על כל שנת ביטוח באיילון נצברת הנחת וותק לצורך חישוב התשלום עבור RUN-OFF. לאחר 7 שנות וותק רציפות ההרחבה היא ללא תשלום
 • תקופת גילוי של 12  חודשים - רק מבוטחי איילון מקבלים הרחבת תקופת גילוי של 12 חודשים  אוטומטית ללא תשלום נוסף
 • אובדן מסמכים במלוא גבול האחריות בפוליסה
 • הוצאת דיבה
  מרמה ואי יושר של עובדי המבוטח
 • הגנה בהליכים פליליים עד לסך של 400,000 ש"ח למקרה ו- 800,000 ש"ח לכל תקופת הביטוח
 • השתתפות עצמית מוקטנת בשיעור של 65% במקרה של הוצאות בלבד ללא תשלום פיצוי בפועל
 • כיסוי רטרואקטיבי בגבולות האחריות של הפוליסה (בתנאי שהביטוח היה בתוקף לאורך כל התקופה)
 • שותפים נכנסים הרחבת הביטוח כך שיכסה גם פעולות הנדסיות ואדריכליות שבוצעו לפני שהצטרף השותף לחברה 
 • שותפים יוצאים הרחבת הביטוח כך שיכסה גם שותפים שעזבו את החברה
 • המשך כיסוי במקרה של פטירת המבוטח ביחס לתביעות שיוגשו כנגד היורשיםהשתתפות עצמית מופחתת למרבית ההרחבות(יש לבדוק בתנאיי הפוליסה – שפי 2018): 25% מסך ההשתתפות העצמית אך לא פחות מ-5,000 ₪.

איך להתאים את ביטוח אחריות מקצועית הנכון לי?

לכל חברה ובעל חברה יש את הצרכים המיוחדים בנוגע לביטוח מהנדסים, הנדסאים או אדריכלים. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את הביטוח המהנדסים והאדריכלים הנכון לך ולחברה שלך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס צור קשר.


 

לקבלת הצעה לביטוח אחריות מקצועית

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח אחריות מקצועית
Full name
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד