ביטוח אחריות מקצועית: מידע כללי

ביטוח המגן עליך מפני תביעות רשלנות מקצועית

טכנאי חשמל מטפל במדיח

 

ביטוח חבויות - להגנה מפני תביעות שנגרמות מעיסוקך 

בעל עסק שמבוטח בביטוח חבויות ואחריות מכסה את עצמו מפני נזקים שעלולים לקרות לצד שלישי, בצורה ישירה מכל סיבה  שהיא, כתוצאה ממעשים שנגרמו על ידו או על ידי עובדיו גם אם נעשו בתום לב.


מהו ביטוח אחריות מקצועית?

אם אתה עורך דין, רואה חשבון, מהנדס, אדריכל, או עוסק במקצועות הרפואה והרפואה האלטרנטיבית ומקצועות דומים, אתה חשוף בכל רגע לתביעות מלקוחותיך. הלקוחות עלולים לתבוע בגין הפרת חובה מקצועית, מחדל או רשלנות, גם אם נעשו בתם לב. ביטוח אחריות מקצועית מעניק לך כיסוי במקרים של תביעות כאלו, ומאפשר לך לעבוד במקצוע שלך ללא חשש.

למי מיועדת התכנית?

תוכנית ביטוח אחריות מקצועית של איילון מיועדת לעובדים במקצועות בעלי חשיפה גבוהה לתביעות רשלנות, לדוגמה:

  • עורכי דין
  • רואי חשבון
  • מהנדסים ואדריכלים
  • סוכני ביטוח
  • מטפלים
  • רופאים

מה כוללת התכנית – כיסויים

  • פיצוי במקרה של תביעות צד שלישי על הפרת חובה מקצועית בשל רשלנות, טעות או מחדל בתם לב
  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית במקרה של תביעות כאלו
  • כיסוי גם עבור תביעות על מקרים שאירעו לפני תחילת הביטוח – בתנאי שהתביעה הוגשה אחרי תחילת הביטוח
  • הביטוח מכסה רק מקרים של רשלנות בתם לב, ואיננו מכסה פשעים או מעשי זדון.

איך להתאים את ביטוח אחריות מקצועית הנכון לי?

לכל בעל עסק ועצמאי יש את הצרכים המיוחדים שלו. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את ביטוח האחריות המקצועית הנכון לך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס.

לקבלת הצעה לביטוח אחריות מקצועית

לקבלת הצעה לביטוח אחריות מקצועית
Full name
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד