ביטוח חבויות כלפי צד שלישי: מידע כללי

ביטוח חבויות ואחריות למקרים של נזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד שלישימהו ביטוח אחריות כלפי צד ג'?

ביטוח אחריות כלפי צד ג' הוא ביטוח עסק המעניק כיסוי מפני נזקים לגוף או לרכוש של צד שלישי, שקרו בעקבות תאונה שהתרחשה באחריותו של המבוטח.


למי מיועדת התכנית?

תכנית ביטוח אחריות כלפי צד ג' של איילון היא תכנית ביטוח המיועדת לעצמאים, בעלי עסקים, ובעלי מפעלים, ומגנה מפני אחריות העסק כלפי מקרי ביטוח הנגרמים לצד שלישי.


מה כוללת התכנית – כיסויים

  • פיצוי כספי בגין נזקים לצד שלישי שנגרמו עקב אירוע שקרה באחריותו של המבוטח
  • כיסוי הוצאות הגנה בהליכים פליליים ומנהליים


איך להתאים את ביטוח חבויות ואחריות הנכון לי?

לכל בעל עסק ועצמאי יש את הצרכים המיוחדים לביטוח חבויות ואחריות. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את ביטוח חבויות ואחריות הנכון לך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון  או למלא את פרטיך בטופס.

לקבלת הצעה לביטוח חבויות ואחריות

לקבלת הצעה לביטוח חבויות ואחריות
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString