שאלות ותשובות בביטוח חבויות ואחריות

לא. ביטוח אחריות מקצועית נועד לכסות את אחריותו המקצועית של המבוטח ולכן עליו להיות בעל הסמכה רשמית.

בשל הסיכונים המקצועיים המתמשכים, אתה עלול להיתבע בעתיד בשל פרויקטים שביצעת בעבר. כדאי להמשיך להיות מבוטחים גם אחרי הפסקת הפעילות בתחום בשל פרישה לגמלאות או מכל סיבה אחרת. ביטוח Run-Off הינו ביטוח המיועד לכיסוי הפעילות שלך, עד ליום הפרישה.
ניתן לרכוש את הביטוח לתקופה של שנה, שלוש שנים או שבע שנים לאחר סיום הפעילות.
במידה והנך לקראת פרישה או סגירת עסקיך, כדאי שתבדוק את האפשרות להמשך הכיסוי הביטוחי במתכונת Run-Off.

התאריך הרטרואקטיבי הינו תאריך שתביעות המוגשות בגין מקרי ביטוח שהתרחשו לפניו, לא תהיינה מכוסות על פי תנאי הביטוח. לדוגמה, אם התאריך הרטרואקטיבי הוא ינואר 2015, ומגישים נגדך תביעה בגין מקרה שקרה בשנת 2014 או לפני, ביטוח האחריות המקצועית שלך לא יכסה את המקרה.

אישור קיום ביטוח הוא דרישה בחוזה של מזמין עבודה, כי לספק יהיה ביטוח אחריות מקצועית.
על האישור מורשית לחתום חברת הביטוח בלבד והוא מהווה אסמכתא לקיום כיסוי ביטוחי.

ביטוח אחריות כלפי צד ג' הוא ביטוח עסק המעניק כיסוי מפני נזקים לגוף או לרכוש של צד שלישי, שקרו בעקבות תאונה שהתרחשה באחריותו של המבוטח.

תכנית ביטוח אחריות כלפי צד ג' של איילון היא תכנית ביטוח המיועדת לעצמאים, בעלי עסקים, ובעלי מפעלים, ומגנה מפני אחריות העסק כלפי מקרי ביטוח הנגרמים לצד שלישי.

לכל בעל עסק ועצמאי יש את הצרכים המיוחדים לביטוח חבויות ואחריות. סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את ביטוח חבויות ואחריות הנכון לך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון  או למלא את פרטיך בטופס צור קשר

בהתאם לעיקרון האחריות השילוחית, מעשי רשלנות מקצועיים נזקפים לא רק לחובת בעל המקצוע, אלא גם לחובת המעסיק או הארגון השולחים אותו. העובדה כי למעסיק אין נגיעה מקצועית לשיקול הדעת ולהחלטות של העובד, אינה פוטרת אותו מחבות מקצועית על פי חוק. לכן, אם אתה מעסיק, כדאי לך לוודא שיש לך ביטוח אחריות מקצועית.

עליך לפנות לאיילון בכתב ולציין את השינויים. חשוב לציין את מספר הפוליסה שלך או מספר מזהה כדי שנוכל לאתר אותה.

כאשר מבקשים להגדיל גבול אחריות מסיבות שונות כמו הגדלת נפח הפעילות, דרישה מלקוח (מזמין עבודה) במסגרת התקשרות חוזית וכדומה, יש לפנות אלינו באמצעות סוכן הביטוח, תוך העברת מידע מלא על סיבת הבקשה להגדלת גבול האחריות והצהרת היעדר תביעות.

יש לוודא כי הביטוח כולל כיסוי בכל התחומים הטריטוריאליים בהם פועלת החברה. אם לא, יש לפנות אלינו באמצעות סוכן הביטוח בבקשה להרחיב את התחום הטריטוריאלי בהתאם.

לאיילון מגוון תכניות ביטוח אחריות מקצועית. כדאי שתבדוק מול סוכן הביטוח שלך, על פי הדרישות שלך, האם אתה צריך הרחבה לביטוח הקיים או שנכון יותר לעבור לביטוח שכולל את כל מה שנחוץ לך.

בכל מקרה של בקשה להרחבה או שינוי בתנאי הביטוח, עליך להעביר לאיילון, באמצעות סוכן הביטוח שלך, את כל המידע הרלוונטי. כך נוכל לבדוק את בקשתך ולעדכן את ביטוח האחריות המקצועית שלך בהתאם.

לקבלת הצעה לביטוח חבויות ואחריות

לקבלת הצעה לביטוח חבויות ואחריות
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString