ביטוח ערבות חוק המכר: מידע כללי


מהו ביטוח ערבויות מכר?

ביטוח זה נועד לבטח רוכשי דירות בגין כספים ששילמו ליזמים בגין רכישת דירה בטרם הזכויות בדירה נרשמו על שמם. ביטוח זה מכסה מניעה של מסירת דירה לרוכשי הדירות במקרה של פשיטת רגל של היזם.

מהו ביטוח ערבויות ביצוע?

ביטוח זה נועד לבטח קבלני ביצוע בגין חריגה מתנאי חוזים ו/או מכרזים מול מזמיני העבודות.


למי מיועדת התכנית?

  • יזמי נדל"ן לצורך הבטחת הכספים ששולמו להם על ידי רוכשי הדירות בפרויקט
  • קבלני ביצוע במכרזים – בהם המזמין הוא גוף ציבורי או ממשלתי

 

קבלת מידע בביטוח ערבויות מכר

עליך לפנות אלינו לכתובת מייל sahar-b@ayalon-ins.co.il או מספר טלפון 072-2229195.לקבלת הצעה לביטוח ערבויות מכר

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח ערבויות מכר
Full name
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד