מצטרפים לביטוח חיים ומבנה למשכנתא
ומקבלים הטבה ייחודית:

5 שנים בביטוח חיים ללא תשלום!*
 
 
לשירותך,
נכונים סוכנות לביטוח
טלפון: 1-700-720-090
שעות פעילות המוקד: ימים א' – ה' בין השעות 8:30-17:00
 
 
לפרטים ולהצטרפות
 
שם מלא
מספר טלפון
* בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה
 
*הנחה מדורגת בביטוח החיים למשכנתא לשש שנים:

שנה א' שנה ב' שנה ג' שנה ד' שנה ה' שנה ו'
40% 35% 30% 25% 15% 15%

לאחר מיצוי תשלום בגין 20 שנות ביטוח, תינתן הטבה של 5 שנים נוספות ללא תשלום, למצטרפים חדשים בלבד, בתקופת המבצע, בין התאריכים  1.2.2021 ועד ל- 30.6.2021. נכונים סוכנות לביטוח באמצעות איילון חברה לביטוח בע"מ רשאית, בכל עת, להפסיק, לשנות, לבטל את המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת. החברה אינה ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא להטבה ו/או לכל עניין הנובע או הקשור בה. ט.ל.ח.