הטבה מיוחדת
לחברי הסתדרות המורים:

רוכשים ביטוח רכב דיגיטלי בתנאים אטרקטיביים ונהנים ממנוי שטיפת רכב למשך 3 חודשים!*


ניתן להמיר את הטבת שטיפת הרכב לשובר Gift Card בסך 100₪, הניתן למימוש באתר Buy Me
(בכפוף לתנאי ההטבה)
ביטוח רכב במסלולים ייחודיים ובתנאים משתלמים: 

תעריפים תחרותיים, השתתפות עצמית מופחתת ושירותי VIP**


 

לשירותך,
מוקד "אוטובסט"


טלפון: 6548*
שעות פעילות:
ימים א' – ה' בין השעות 8:30-17:00
ימי שישי בין השעות 08:30-12:00


*מנוי שטיפת רכב חיצוני ב"סיטי וואש אקספרס", למשך 3 חודשים לחברי הסתדרות המורים, הרוכשים פוליסת רכב חדשה בלבד (מקיף וחובה),  מיום 1.10.2021 ועד ליום 30.10.2021, באמצעות מוקד "אוטובסט". מנוי שטיפת הרכב ייכנס לתוקפו לאחר הרכישה בפועל והחל מיום קבלת מסרון מחברת השטיפה.

אודות מימוש ההטבה: כל רכב שיגיע בשעות הפעילות לאחת מ-10 תחנות השטיפה שבהסדר ויזוהה כלקוח המחובר לשירות, יוכל להיכנס למנהרת השטיפה ולהשתמש באופן עצמאי בשואב האבק (למען הסר ספק, המנוי אינו מקנה קיטור בכניסה למכונת השטיפה ואינו מקנה ניגוב לאחר השטיפה). לאתר "סיטי וואש אקספרס": https://citywash.co.il/stations

נכונים סוכנות לביטוח לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים מכל סוג שייגרמו לרכב ו/או ללקוח בתחנות "סיטי וואש אקספרס." חברת "סיטי וואש אקספרס" כנותנת השירותים, תדאג לשפות את הלקוח בגין נזקים שנגרמו ממתן השירות בפועל, בכפוף לכל דין. טיב השירות ללקוחות הינו באחריות חברת "סיטי וואש אקספרס". מנוי שטיפת רכב (ללא הגבלה), מאפשר לבעל המנוי לשטוף את רכבו, פעם אחת בכל יום, במהלך תקופת המנוי. רכבים מסחריים גדולים/אשר גובהם מעל 2.1 מטר אינם יכולים להצטרף לשירות.

למעוניינים להמיר את הטבת שטיפת הרכב לשובר Gift Card בסך 100 ש"ח, הניתן למימוש באתר Buy Me, עלות ההטבה אינה עולה על 250 ש"ח. תוקף ההטבה מוגבל בזמן ועד גמר המלאי. 


**שירות מונית עד הבית לאחר תאונה, שירות החלפת גלגל במקרה של פנצ'ר, שירות פתיחת דלתות במקרה נעילת הרכב, שירות אספקת דלק במקרה של רכב שאינו מניע עקב מחסור בדלק. חלק מהכיסויים כרוכים בהשתתפות עצמית.


נכונים סוכנות לביטוח, באמצעות איילון חברה לביטוח בע"מ, רשאית בכל עת, להפסיק, לשנות, לבטל את המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת. החברה אינה ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא להטבה ו/או לכל עניין הנובע או הקשור בה. ט.ל.ח