איילון חברה לביטוח

תמונה

מהדורה פיננסית לסוכני איילון יוני 2022

שוק ההון – סקירת מאקרועולם


בשנה האחרונה אנו עדים לעליה חדה במחירי הסחורות בהובלת מחירי האנרגיה ומחירי המזון שקיבלו רוח גבית, בחודשים האחרונים, מהלחימה בין רוסיה לאוקראינה. האמרת מחירי הסחורות והיציאה מהקורונה (על כל שיבושיה בשרשרות האספקה, מחסור חמור בעובדים) השתרשרו בסופו של דבר למדדי המחירים לצרכן ששברו שיאים של עשורים בכלכלות המובילות בעולם. כך למשל, בארה"ב מדד המחירים לצרכן עלה ב 8.3% בשנה האחרונה ובאירופה ב 8.1%.

האינפלציה והציפיות לאינפלציה שהרימו ראש מעבר ליעדי האינפלציה, החלו להדאיג את ראשי הבנקים המרכזיים בעולם ובראשם הבנק המרכזי של ארה"ב (פד) שהחליטו לבלום את האינפלציה באמצעות העלאות ריבית אגרסיביות. בארה"ב, ששם הריבית הייתה אפסית במשך שנים ארוכות, בוצעו שתי העלאות ריבית ל 1% והצפי הוא להמשך העלאות עד להגעה ל 2.5%-3%. באירופה שבה הריבית כרגע היא שלילית ברמה של 0.5% החלו לדבר לאחרונה על העלאות ריבית שתגיע בסוף השנה ל 0.5%.

הציפיות בעולם להעלאות ריבית באופן אגרסיבי הובילו תחילה לעליה בתשואות אג"ח הממשלתיות בכל העולם שהסבו הפסדי הון כבדים למשקיעים, ורק אחר כך הובילו לירידות בשוקי המניות, שרובן התרחשו בחודשיים האחרונים ובעיקר בשווקים אשר מוטים חברות צמיחה.

מדדי המניות אשר ירדו באופן החד ביותר מתחילת השנה הם: נאסד"ק – 23%, ראסל 2000 – 16%,MSCI WORLD – 13.7% ו- S&P 500 – 13.5%. חשוב לציין שעיקר הירידות בשוקי המניות בעולם נובעות מהתכווצות מכפילי הרווח ולא ממיתון כלכלי שהשפיע על רווחי החברות. יחד עם זאת, לאחרונה החלו חברות להנמיך תחזיות בענייני רווחיהן הנובעות בעיקר מתחזיות מאוד אופטימיות שניתנו לפני מספר חודשים, ושלטענתן כבר אינן מתאימות לרוח התקופה שמשדרת כניסה למיתון עולמי.ישראל


בישראל המצב הכלכלי כרגע יותר טוב מאשר בעולם. האינפלציה ב 12 החודשים האחרונים עומדת על 4% כמחצית מהאינפלציה השוררת בארה"ב ובאירופה. הסיבה המרכזית לכך היא שישראל כמעט ולא נפגעה מהאמרת מחירי האנרגיה, משום שהיא נהנית מסוג של עצמאות אנרגטית, בעקבות הישענותה בעיקר על מאגרי הגז שבבעלותה, שמחיריהם קבועים בהסכמים ארוכי טווח. יחד עם זאת, בנק ישראל נלחץ בחודשים האחרונים מהאינפלציה שנמצאת מעל יעד האינפלציה שנקבע לו (מקסימום 3%) וכן מהציפיות לאינפלציה לשנה ולשנתיים שהתבססו באזור ה 4%. לאור זאת, החל בנק ישראל להעלות את הריבית מ 0.15% ל 0.75% בשתי העלאות שנעשו לאחרונה. הציפיות הן שבסוף השנה ריבית בנק ישראל תעלה לפחות ל 2%.

בדומה לעולם, העלאות הריבית והציפיה להמשכן הביאו תחילה לעליה בתשואות אג"ח ואח"כ הגיעו לשוק המניות המקומי שעבר מעליה של 4.5% מתחילת השנה למינוס 8% בשפל. הירידות בשוק המניות חצו את מרבית המגזרים להוציא את סקטור "חיפושי גז ונפט" שעלה מתחילת השנה ביותר מ 50% לאור עלית מחירי האנרגיה בעולם. נגזרת נוספת להעלאת ריבית בנק ישראל היא הקפיצה בריבית למשכנתאות והירידה הצפויה בביקוש לרכישת דירות, דבר שצפוי להביא להצטננות מחירי הדירות שעלו ב 12 החודשים האחרונים ב 16%.

הנתונים הריאליים בישראל כרגע מצוינים, כך למשל, שיעור האבטלה הגיע במחצית הראשונה של חודש מאי ל 3.4%, כך שלמעשה יש היום יותר משרות פניות (ביקוש לעובדים) מאשר עובדים מובטלים (היצע עובדים) דבר שמביא ללחצי שכר כלפי מעלה וממשיך להזין את האינפלציה המקומית. סך הפדיונות של כלל הסקטורים בישראל הציג חוזקה ברבעון הראשון של השנה עם עליה של 3.9%.

על אף הנתונים הריאליים החיוביים, ישראל עלולה לגלוש למיתון בעקבות: העלאת הריבית שתקשה על חברות ממונפות לגייס כסף זול כבעבר, והמתאם הכמעט מלא בין ביצועי הנאסד"ק לבין המכירות/רווחיות של סקטור ההייטק המקומי, שהינו קטר הצמיחה של המשק בעשור האחרון, ואשר צפוי לחוות משבר בעקבות הירידות החדות בנסאד"ק.

למבצעי מכירות

בברכת המשך צמיחה עסקית משותפת!