שולחן עבודה לסוכן - ביטוח חיים

ריכוז כיסויי ביטוח חיים - על המוצר, תנאי הביטוח, נספחים וטפסים שימושיים נוספים

ריכוז כיסויי ביטוח חיים - על המוצר, תנאי הביטוח, נספחים וטפסים שימושיים נוספים

טפסי הצעה
חושן - ביטוח אובדן כושר עבודה למנהלים שכירים ועצמאיים

נספחי הרחבה לכיסוי היסודי - חושן פיצוי ושחרור

ביטוח חיים למקרה מוות
מטריה לכל מטרה - הפסקת שיווק מ 15.2.2019

תנאי ביטוח

ביטוח נכויות - נכות מוחלטת ותמידית, נכות מקצועית מוחלטת ותמידית ונכות מלאה או חלקית מתאונה

טפסי הצעה

תנאי ביטוח

טפסים שימושיים

איילון מקדמת אותך, גם בדיגיטל!

1
הקמת עמוד ייעודי לסוכנותך באתר איילון, בצירוף לוגו הסוכנות, כולל קישור לאתר הבית שלך
2 
קידום פרטי סוכנותך ברשת, לאיתור קל ומהיר על ידי גולשים!
 
3 
במנגנון "חיפוש סוכנים" באתר איילון, נפרסם קישור לעמוד הייעודי שלך
 
4 
פניות גולשים שיחפשו אותך, תועברנה ישירות לתיבת המייל של סוכנותך, לטובת המשך מתן שירות אישי והגדלת מכירות
 

לפרטים נוספים:
אגף שיווק ותקשורת, צוות דיגיטל
marketing@ayalon-ins.co.il