תמונה

סקר שביעות רצוןסוכני מחוז חיפה

דעתך חשובה לנו!
סקר סוכנים
סוכן יקר,
 
כחלק מחתירה לשיפור השירות שהוצבה כיעד באיילון חברה לביטוח
ולאור תוצאות סקר שביעות הרצון בתחום הביטוח הכללי, שפורסם לאחרונה,
הייתי רוצה לשאול מספר שאלות וזאת במטרה לשפר את ממשקי העבודה בינינו.

אודה לך באם תקדיש מספר דקות במענה לסקר אנונימי זה.

הנושא חשוב לעובדי המחוז ולי באופן אישי.

תודה מראש,
איריס אברהמי