מצטרפים לביטוח חיים ומבנה למשכנתא
ומקבלים:

הנחה בביטוח החיים למשכנתא לשש שנים
(בהתאם לתנאי ההטבה כמפורט)

 5 שנים ללא תשלום בביטוח חיים, למצטרפים חדשים!*

 
 
לשירותך,
נכונים סוכנות לביטוח
טלפון: 03-7569893
שעות פעילות המוקד: ימים א' – ה' בין השעות 8:30-16:30
 
 
 
 
*הנחה מדורגת בביטוח החיים למשכנתא לשש שנים:
 

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

שנה ה'

שנה ו'

40%

35%

30%

25%

15%

15%

 
לאחר מיצוי תשלום בגין 20 שנות ביטוח, תינתן הטבה של 5 שנים נוספות ללא תשלום, למצטרפים חדשים בתקופת המבצע, בין התאריכים 1.3.2021-1.5.2021.נכונים סוכנות לביטוח באמצעות איילון חברה לביטוח בע"מ רשאית, בכל עת, להפסיק, לשנות, לבטל את המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת. החברה אינה ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא להטבה ו/או לכל עניין הנובע או הקשור בה. ט.ל.ח.

לפרטים ולהצטרפות:

שדות חובה מסומנים ב -
 
לפרטים ולהצטרפות:
שם מלא
מספר נייד כולל קידומת
דואר אלקטרוני