איילון פנסיה וגמל

הודעת מיזוג


הודעה על העברת הניהול והמיזוג של קרנות פנסיה וקופות גמל מאיילון פנסיה וגמל בע"מ למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ


הננו מתכבדים להודיע כי בהתאם להוראות הסכם מיום 9 במאי, 2016, מוזגה ביום 31 בדצמבר 2016 איילון פנסיה וגמל בע"מ ("איילון"), חברה בבעלות מלאה של איילון חברה לביטוח בע"מ, עם ולתוך מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ("מיטב דש"), חברה בבעלות מלאה של מיטב דש השקעות בע"מ, ובמסגרת זו הועבר ניהול קופות וקרנות איילון המפורטות להלן (על כלל עמיתיהן ונכסיהן) לידי מיטב דש ("עסקת המיזוג" ו-"העברת הניהול", בהתאמה
).

להלן רשימת קרנות הפנסיה וקופות הגמל שנוהלו על ידי איילון ואשר ניהולן הועבר למיטב דש:

  • איילון פיסגה קרן פנסיה כללית (מס' 657)
  • איילון פיסגה קרן פנסיה מקיפה (מס' 131)
  • איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלולית (מס' 258)
  • איילון אגוד תגמולים (מס' 247)
  • איילון השתלמות מסלולית (מס' 398)
  • איילון מרכזית לפיצויים מסלולית (מס' 512)
  • תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים (מס' 615)
  • ("קופות וקרנות איילון")
 
בהתאם לאמור, מידע ונתונים אודות חשבונותיך הממוזגים במיטב דש יהיו זמינים לך באתר האינטרנט של מיטב דש גמל החל מיום 15.1.17בכתובתhttps://www.meitavdash.co.il 
 
לפרטים נוספים: ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות במיטב דש בטלפון 3366*, שלוחה 3.
 
קישור ישיר לאתר עמיתים https://customers.meitavdash.co.il/home/loginuser
 
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ,
ח.פ. 51-206520-2
מען: רחוב ששת הימים 30 בני ברק
פקס: 03-7903200
 
 

לקבלת הצעה לחיסכון

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לחיסכון
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString