יתרון פיננסי: הודעה על מיזוג מסלולי השקעה בניהול פסגות – למסלולי איילון

הודעה על מיזוג מסלולי השקעה בניהול פסגות – למסלולי איילון בפוליסות חיסכון פרט החל מתאריך 1.7.2021

הרינו מודיעים בזאת על השלמת תהליך סגירת מסלולי השקעה בניהול פסגות ניירות ערך, ומיזוגם למסלולי ההשקעה הקיימים ומנוהלים באיילון חברה לביטוח בע"מ, בתכניות חיסכון פרט הבאות:

  • איילון יתרון פיננסי
  • חיסכון מנוהל

מהלך זה נדרש מאחר ופסגות בית השקעות נמכר לחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה, ובתוכו גם מכירת פסגות ניירות ערך בע"מ, אשר ניהלו את ההשקעות במסלולים אלו עד לתאריך 30.6.2021.

ניהול ההשקעות במסלולים המתמזגים עבר לניהול המקצועי של אגף ההשקעות באיילון החל מתאריך 1.7.2021, בהתאם לפירוט בקובץ מתווה מיזוג מסלולי השקעה בניהול פסגות המצורף, הכולל פירוט של כל מסלולי ההשקעה שמוזגו, סוג השינוי ופירוט מדיניות ההשקעה במסלול לפני ולאחר המיזוג.

מכתבים מפורטים נשלחו לכל המבוטחים שחסכון במסלולי ההשקעה המתמזגים, לפני ולאחר המיזוג.

הנך רשאי בכל עת, להעביר את החסכונות וההפקדות כולם או חלקם, מכל מסלול השקעה לכל מסלול השקעה אחר הקיים בתכנית באותו מועד, בהגשת בקשה בכתב לחברה, בהתאם להוראות הדין. ניתן להתעדכן במסלולי ההשקעה בכל אחת מתכניות החיסכון, באתר החברה בכתובת: www.ayalon-ins.co.il


לעיון בקובץ פירוט מתווה מיזוג מסלולי השקעה בניהול פסגות לחץ כאן >>

לקבלת הצעה לחיסכון פרט

לקבלת הצעה לחיסכון פרט
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString