ביטוח מנהלים וקרן פנסיה

איש יושב על ספה ומחייך עם הידיים מאחורי הראש

ההבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים


הפנסיה היא גמלה המשולמת למבוטח לאורך חייו כעובד, בין אם שכיר או עצמאי, ומהווה ביטוח פנסיוני, כך שבהגיעו לגיל הפנסיה (67 לגבר, 64 לאשה) יוכל לקבל את כספי החיסכון הפנסיוני שצבר בצורת קצבה חודשית, אשר תאפשר לו או לתלויים בפרנסתו להמשיך לחיות בכבוד גם כשכבר אינו עובד. החיסכון הפנסיוני הוא אחד הנכסים החשובים כיום בחייו של אדם ולכן יש חשיבות רבה לבחירת אפיק החיסכון בהתאם לצרכיו של כל אחד ואחד. החל משנת 2008 קיימת חקיקה במדינת ישראל המורה על הפרשת פנסיית החובה לכל עובד אשר יש לו תוכנית פנסיונית בתוקף לאחר 3 חודשי העסקה.

לעובד ללא תוכנית קיימת – לאחר 6 חודשי העסקה.

לחיסכון הפנסיוני בישראל שתי תוכניות עיקריות - קרן הפנסיה או ביטוח מנהלים. שניהם מגנים על המבוטח בהגיעו לגיל פנסיה, או במקרה מוות או אובדן כושר עבודה בשל נכות.

ההבדלים בין קרן ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הם רבים ומהותיים.

ההבדל הבסיסי בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הוא באופי ההסכם.
בביטוח מנהלים מדובר בחוזה שנחתם בין חברת הביטוח למבוטח ואינו ניתן לשינוי ואילו קרן הפנסיה מהווה תקנון הניתן לשינוי על ידי חברת הביטוח בהתאם למצב הקרן, מה שיכול לגרום לשינוי בגובה הקצבה אותה יקבל המבוטח בגיל הפנסיה.

הבדל נוסף בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הוא בחירת גובה החיסכון. בקרן פנסיה נתונים מספר מסלולים בהם גובה החיסכון קבוע והמבוטח יכול לבחור במסלול המתאים לו ביותר. בביטוח המנהלים הגמישות של המבוטח באשר לגובה החיסכון המתאים לו היא מוחלטת, ובאפשרותו לבחור את גובה החיסכון בהתאם לצרכיו ולהעדפותיו.

הבדל מהותי בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הוא בכיסוי לאובדן כושר עבודה, המבטיח למבוטח שבמידה ולא יוכל עוד לעבוד בשל נכות שאחוזיה נקבעים מראש, יוכל לקבל פיצוי ולהמשיך בחייו גם לאחר שחווה אובדן הכנסתו. קרן הפנסיה לרוב קובעת כי אם המבוטח אינו יכול לעבוד במקצועו בשל נכות, הרי שיכול לעבוד במקצוע אחר.

ההבדל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הוא שבאובדן כושר עבודה בביטוח המנהלים ניתן להרחיב את הכיסוי כך שיבטיח שחברת הביטוח תשלם למבוטח כסף גם אם הוא לא יכול לעבוד במקצועו הספציפי, אף שיכול לעבוד במקצוע אחר (אובדן כושר עבודה מקצועי). בשל כך יש חשיבות רבה לדיוק בהגדרת המקצוע של המבוטח בעת רכישת הכיסוי. עבור מבוטחים צעירים יש משמעות רבה לכיסוי זה, אשר יאפשר להם לעבוד במקצוע אחר וגם לקבל פיצוי על אובדן כושר עבודה.

הבדל נוסף בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הוא שבביטוח מנהלים יכול המבוטח לבחור במסלול השקעה בהתאם לרמת הסיכון המועדפת עליו, גם אם מדובר ב-100% סיכון לכספי החיסכון שלו. בקרן הפנסיה מגנה המדינה על המבוטחים בהקצאת אג"ח מדינה מבטיח תשואה על חלק מהחסכון ויתרת החסכון מושקע במסלול על פי בחירת המבוטח . ודואגת שככל שהמבוטח מבוגר יותר, כספו יושקע במסלול מובטח.

הבדל מהותי נוסף בין ביטוח המנהלים לקרן פנסיה הוא אפשרות הגדרת המוטבים במקרה פטירת המבוטח . בעוד שבקרן הפנסיה המוטבים מוגדרים מתוקף התקנון , יורשים חוקיים בלבד ללא אשפרות לשנות , בביטוח מנהלים – המבוטח הוא זה שבוחר את המוטבים , בחלוקה ע"פ ראות עיניו , וניתנים לשינוי בכל שלב בחיים.


אז מה עדיף ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

לסיכום, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה? ההבדלים בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הם רבים, אך לא ניתן לומר בוודאות באיזה מן התוכניות כדאי למבוטח לבחור. לעיתים בחירה בשניהם היא הכדאית ביותר. בכל מקרה, הבחירות שלנו היום כעובדים שכירים או עצמאים, יקבעו כיצד תראה הפנסיה שלנו בעתיד.


* התוכן הנ"ל הינו בגין הצעה בלבד ואין בו כדי להוות המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי

לקבלת הצעה לחיסכון

לקבלת הצעה לחיסכון
Full name
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד