פעולות

רוצה להבין את דו"ח הביטוח השנתי שלך?

מעכשיו, באיזור האישי, זה קל ופשוט!

גבר מחזיק בקלסר וקופץ מאושר
 
שוב קיבלת דוח מצב ביטוח שנתי? מדוע הגיע אליך דווקא עכשיו, אילו הם הביטוחים אליהם הוא מתייחס והיכן תוכל למצוא את המידע החשוב לך? הנה כמה עובדות על הדוח השנתי שאולי מעכשיו יגרמו לך להבין אותו קצת יותר:
  • דוח הביטוח השנתי מסכם את השנה החולפת ומציג בפניך את מצב החיסכון שלך בביטוח חיים. הדוח מגיע אליך ברבעון הראשון של השנה ומתייחס לשנה החולפת.
  • החל משנת 2014 עבר דוח הביטוח השנתי שינוי במטרה לקצר ולפשט אותו על מנת שיהיה מובן וברור לכל חוסך. כיום נשלח אליך הדוח השנתי וכולל עמוד אחד ובו הנתונים המהותיים ביותר לגבי החיסכון שלך. את הדוח תוכל לראות גם באזור האישי באתר האינטרנט של חברת הביטוח שלך, ולקבלו בדואר האלקטרוני בהתאם לדרישה.
  • גם בכל רבעון יוצג לך גם דוח מצב ביטוח, המתייחס לרבעון הקודם. החל משנת 2015, הדוח הרבעוני כבר אינו נשלח בדואר כמו הדוח השנתי, אלא רק מוצג באזור האישי באתר האינטרנט של חברת הביטוח שלך. אם ביקשת, תוכל גם לקבלו בדואר האלקטרוני.
  • לדוח השנתי מצורף אישור לצורך מס הכנסה אותו עליך להציג לרשות המיסים על מנת שתוכל לקבל את הטבת המס המגיעה לך על חיסכון פנסיוני, אם אתה עצמאי או מפקיד כסף לחיסכון פנסיוני באופן עצמאי.


טבלה א - תשלומים צפויים מהפוליסה

כדי לדעת מהי הקצבה החודשית שתקבל לאחר פרישתך לפנסיה הבט בטבלה א' – תשלומים צפויים מהפוליסה. שם תוצג לך תמונת מצב של הקצבה שחסכת עד עתה, ללא ההפקדות שאתה עוד צפוי להפקיד בשנים הרבות שעוד נותרו לך עד פרישתך.

טבלה המציגה תשלומים מתוך הפוליסהטבלה ב – התנועות בפוליסה שלך

טבלה זו תספר לך מה קרה לחיסכון הפנסיוני שלך בשנה החולפת: כמה חסכת, כמה הרווחת על החיסכון, כמה שילמת עבור דמי ניהול והביטוח ומהו גובה החיסכון שצברת לאחר התוספות וניכוי התשלומים.
טבלה המציגה תנועות בפוליסהטבלה ג - הצגת דמי ניהול

מעוניין לדעת כמה דמי ניהול נגבים ממך? הבט בטבלה ג' – אחוז דמי ניהול והוצאות, שם יוצגו לך דמי הניהול הנגבים בפועל מההפקדה החודשית לחשבון ודמי הניהול מהחיסכון הנגבים מסך כספי החיסכון שצברת.
טבלה המציגה אחוז דמי ניהולטבלה ד – הצגת מסלולי השקעה ותשואות

בטבלה זו תוכל לדעת מהו מסלול ההשקעה בו השקיעה חברת הביטוח את כספי החיסכון שלך ומהי התשואה של מסלול זה.
 


טבלה ה - פירוט הפקדות לפוליסה

הסכומים שאתה והמעסיק שלך הפקדתם לחיסכון הפנסיוני שלך מוצגים בטבלה ה' – פירוט הפקדות לפוליסה, בטבלה זו תוכל לראות את מועדי ההפקדות, משכורתך המדווחת, הפרשות שהועברו בגין מרכיב תגמולי עובד, תגמולי מעסיק, פיצויים, אובדן כושר עבודה, שונות וסה"כ ההפקדות. אם המשכורת שלך קבועה מידי חודש, הסכומים המופיעים בטבלה יהיו דומים זה לזה.
טבלה המציגה פירוט הפקדות
 


טבלה ו - מציגה את פרטי הסוכן או היועץ שלך

טבלה המציגה את פרטי הסוכן או היועץ שלך

 


רוצה לקבל את הדו"ח השנתי שלך באיילון?

מעוניין לצפות בדוח מצב הביטוח השנתי שלך באתר האינטרנט של חברת הביטוח שלך איילון? זה קל ופשוט. התחבר
לאזור האישי שלך. לאחר מכן, בתפריט הראשי לחץ על "המסמכים שלי", באיזור זה מרוכזים כל מסמכי נפוליסה שלך ובניהם גם הדוח השנתי. 

לקבלת הצעה לביטוח חיים

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
קידומת
מספר נייד
מהות פניה
איך תרצה שנחזור אליך?
לידיעתך, לטובת מענה מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים מטעמנו.