שירות לאזרחים ותיקים

שירות שוויוני ומכבד לכל אדם הינו ערך מהותי ומרכזי באיילון

אם הינך בגיל 67 ומעלה, נשמח לתת שירות בנתב שיחות ייעודי במרכז שירות הלקוחות בטלפון כוכבית 6677*