קבלת העתק פוליסה

הורדת העתק הפוליסה מהאזור האישי שלך ב - 3 צעדים פשוטים

את העתק הפוליסה שלך ודוחות נוספים ניתן להוריד מתוך האזור האישי שלך "מאזור המסמכים" בצורה פשוטה וברורה

1
התחבר לאזור האישי שלך באיילון  -
על ידי הקשת מספר ת.ז, מספר הטלפון הנייד שלך והקוד הסודי שישלח אליך לנייד
 

מסך כניסה לאיזור האישי

 

2 
בעמוד הראשי, בתפריט העליון לחץ על "המסמכים שלי"

 

צילום מסך אזור אישי- המסמכים שלי

 

3 
בחר את המסמך הרצוי להורדה, לחץ על לחצן "פעולות" ולאחר מכן על "הורדה"