שחזור תעודת חובה

שחזור תעודת החובה מהאזור האישי שלך ב - 3 צעדים פשוטים

את העתק הפוליסה שלך ודוחות נוספים ניתן להוריד מתוך האזור האישי שלך "מאזור המסמכים" בצורה פשוטה וברורה

1 התחבר לאזור האישי שלך באיילון  -
על ידי הקשת מספר ת.ז, מספר הטלפון הנייד שלך והקוד הסודי שישלח אליך לנייד
 

 

2 בעמוד הראשי, בתפריט העליון לחץ על "המסמכים שלי"

 

3 בחר את השורה בא מופיע מפרט החובה הרצוי, לחץ על לחצן "פעולות" ולאחר מכן על "הורדה"