כמה אני משלם?

צפייה בפרטי הגבייה ובפירוט ההפקדות ב - 3 צעדים פשוטים

באזור האישי שלך תוכל לצפות בפרטי הגבייה שלך בפוליסות רכב ודירה, ולצפות בפרטי ההפקדות שלך שבוצעו במהלך כל תקופת הביטוח שלך.

1
התחבר לאזור האישי שלך באיילון  -
על ידי הקשת מספר ת.ז, מספר הטלפון הנייד שלך והקוד הסודי שישלח אליך כמסרון לנייד
 

 

2 
פירוט הפקדות -
לצפייה בפירוט ההפקדות שלך שבוצעו לך על ידי המעסיק השנה ובשנים קודמות - בתפריט העליון במסך הראשי, לחץ על "שירותים" ולאחר מכן על "פירוט הפקדות"
 

 

3 
כמה אני משלם?
במסך הראשי לחץ על "לפרטי הפוליסה" של פוליסת הביטוח הכללי הרצויה. נתוני הגבייה מופיעים באזור "כ
מה אני משלם"