ערכי השירות המובילים בקבוצת איילון
קבוצת איילון הינה קבוצת הביטוח והפיננסים השישית בגודלה בישראל.
 
אמנת השירות גובשה על ידי עובדי איילון, בין השאר על סמך יסודותיה האסטרטגיים של החברה.

יסודות אלה מבוססים על שירותיות, מקצועיות, כבוד, אכפתיות ומצוינות, אותם שוקדת החברה לשמר ולפתח ואשר הינם הבסיס להישגי החברה לאורך כל השנים.