זה המקום לבדוק אם הרכב הפוגע בתאונה שהתרחשה מבוטח אצלנו
 
לתחילת הבדיקה יש למלא את הפרטים הבאים