סוכנות קבע: תנאי שימוש ב- WhatsApp

תנאי השימוש בשירות ה- WhatsApp של קבע סוכנות לביטוח בע"מ (להלן "סוכנות קבע"):
משתמש יקר,

השימוש באפליקציית ה– WhatsApp (להלן "WhatsApp") לצורך קבלת שירות מסוכנות קבע דרכה (להלן "השירות"), כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורסמת של WhatsApp אשר אישרת בזמן התקנתה במכשיר הקצה שברשותך.
מסיבה זו אין סוכנות קבע יכולה להתחייב על האופן בו WhatsApp מנהלת את האפליקציה ו/או מיישמת את תנאי השירות שלה, התחייבויותיה, פעילותה, זמינותה, אמינותה, חוקיותה, ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולה.

סוכנות קבע לא תישא באחריות כלשהי לשימוש באפליקציית WhatsApp ו/או לשירותים השונים המוצעים בה ו/או לתכנים המופיעים בה ו/או הסתמכות עליה. סוכנות קבע לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהשימוש ב- WhatsApp, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא על דעתך ובאחריותך המלאה והבלעדית.

לידיעתך, המידע שיועבר אודותיך באמצעות אפליקציית ה- WhatsApp , הן על ידך והן על ידי סוכנות קבע תוך מתן השירות, עשוי לכלול מידע אישי רגיש אודותיך והוא עשוי להישמר גם בידי WhatsApp ו/או מי מטעמה.
השימוש בשירות מהווה את הסכמתך, לחלוק מידע אישי הקיים לסוכנות קבע אודותיך דרך WhatsApp ולהעביר מידע עליך באמצעותה, לצורך קיום השירות, וכן לאשר את שמירת המידע אודותיך בידי WhatsApp , על כל הכרוך בכך. כמובן שתוכל בכל עת לחדול מקבלת השירות.

סוכנות קבע תהא רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל הודעה מוקדמת.

מרכז שירות לקוחות


לשירותך מרכז שירות הלקוחות לעמיתי "חבר" במגוון תחומים: *6578
שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:30 – 16:00
דואר אלקטרוני: hever@hachibari.co.il