תקנון המבצעים

ביטוח דירה - איילון Living:


לעמיתי מועדון 'חבר' הרוכשים ביטוח דירה חדש בלבד (מבנה ותכולה / מבנה / תכולה), באמצעות 'קבע סוכנות לביטוח' ובתקופת המבצע, בין התאריכים 9-10.11.2021 , ישלח קישור באמצעות מסרון (הודעת SMS) או דוא"ל, לבחירת מתנה באתר BUYME, מבין מלאי המתנות המוצע בקישור. עלות ההטבה אינה עולה על 250 ש"ח. תוקף ההטבה מוגבל בזמן ועד גמר המלאי.

איילון חברה לביטוח בע"מ רשאית להפסיק/לדחות/לבטל את המבצע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת הודעה מוקדמת.

איילון חברה לביטוח בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל דרך שהיא לכל נזק ו/או הפרה הקשורה למבצע בין במישרין ובין בעקיפין.

כל תקלה, שיבוש, איחור וכיו"ב, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, מגפה וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרת תנאי ההטבה.


ביטוח רכב - איילון Driving:

עמיתי מועדון 'חבר' הרוכשים ביטוח רכב חדש בלבד (מקיף וחובה), באמצעות 'קבע סוכנות לביטוח' ובתקופת המבצע, בין התאריכים 9-10.11.2021, יקבלו הטבה אחת מבין שתי ההטבות המוצעות להלן: הטבת מנוי שטיפת רכב חיצונית למשך 3 חודשים או לחילופין הטבת שובר BUYME בשווי 150 ש"ח, לבחירת הרוכש.


 1. תנאי הטבת מנוי שטיפת רכב חיצונית למשך 3 חודשים:

  מנוי שטיפת רכב חיצונית ב"סיטי וואש אקספרס", למשך 3 חודשים לעמיתי מועדון 'חבר' בלבד, הרוכשים ביטוח רכב חדש בלבד (מקיף וחובה), באמצעות קבע סוכנות לביטוח, בין התאריכים 9-10.11.2021 ואשר בחרו בהטבה זו. מנוי שטיפת הרכב ייכנס לתוקפו לאחר הרכישה בפועל והחל מיום קבלת מסרון מחברת השטיפה.

  אודות מימוש ההטבה: כל רכב שיגיע בשעות הפעילות לאחת מ-10 תחנות השטיפה שבהסדר ויזוהה כלקוח המחובר לשירות, יוכל להיכנס למנהרת השטיפה ולהשתמש באופן עצמאי בשואב האבק (למען הסר ספק, המנוי אינו מקנה קיטור בכניסה למכונת השטיפה ואינו מקנה ניגוב לאחר השטיפה). לאתר "סיטי וואש אקספרס": https://citywash.co.il/stations

  קבע סוכנות לביטוח לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים מכל סוג שייגרמו לרכב ו/או ללקוח בתחנות "סיטי וואש אקספרס." חברת "סיטי וואש אקספרס" כנותנת השירותים, תדאג לשפות את הלקוח בגין נזקים שנגרמו ממתן השירות בפועל, בכפוף לכל דין. טיב השירות ללקוחות הינו באחריות חברת "סיטי וואש אקספרס". מנוי שטיפת רכב (ללא הגבלה), מאפשר לבעל המנוי לשטוף את רכבו, פעם אחת בכל יום, במהלך תקופת המנוי. רכבים מסחריים גדולים/אשר גובהם מעל 2.1 מטר אינם יכולים להצטרף לשירות.
 2. תנאי הטבת שובר BUYME בשווי 150 ש"ח:

  לעמיתי מועדון 'חבר', הרוכשים ביטוח רכב חדש בלבד (מקיף וחובה), באמצעות 'קבע סוכנות לביטוח' , בתקופת המבצע, בין התאריכים 9-10.11.2021, ואשר בחרו בהטבה זו, ישלח שובר BUYME דיגיטלי בשווי 150 ש"ח באמצעות מסרון (הודעת SMS) או דוא"ל. עלות ההטבה אינה עולה על 250 ש"ח. תוקף ההטבה מוגבל בזמן ועד גמר המלאי.

  איילון חברה לביטוח בע"מ רשאית להפסיק/לדחות/לבטל את המבצע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת הודעה מוקדמת.

  איילון חברה לביטוח בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל דרך שהיא לכל נזק ו/או הפרה הקשורה למבצע בין במישרין ובין בעקיפין.

  כל תקלה, שיבוש, איחור וכיו"ב, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, מגפה וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרת תנאי ההטבה.