חיסכון בתנאים מיוחדים לחברי מועדון יותר!*

 
תכנית חיסכון לכל מטרה:
לימודים, טיול בחו"ל ועוד

בחירה בין הפקדה חד פעמית או הפקדות שוטפות

דמי ניהול מופחתים של 0.8% מהצבירה השנתית

תוכנית הניתנת לפירעון בכל עת
 
לשירותך,
נכונים סוכנות לביטוח
טלפון: 1700-720-090
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00
 

 
*למצטרפים חדשים בלבד, באמצעות נכונים סוכנות לביטוח. ההטבות הינן מיום ההצטרפות ולמשך שנה, למעט הטבת דמי ניהול מופחתים, אשר הינה בתוקף בהתאם לתוקפה של תוכנית החיסכון. נכונים  סוכנות לביטוח באמצעות איילון חברה לביטוח בע"מ, רשאית בכל עת, להפסיק, לשנות, לבטל את המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת. החברה אינה ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא להטבה ו/או לכל עניין הנובע או הקשור בה. ט.ל.ח  

 

לפרטים ולהצטרפות:

 

לפרטים ולהצטרפות:
שם מלא
מספר נייד כולל קידומת
דואר אלקטרוני